Samtalsterapi & personlig coaching online | Karlshamn, Bromölla, Kristianstad, Ronneby, Sölvesborg m.fl.

Terapi och personlig coaching på nätet blir allt vanligare och modern forskning visar att terapi online med Terapeut i de många fall ger lika bra resultat som att träffa sin Terapeut personligen i en så kallad traditionell samtalsterapi. Vårt företag ligger beläget i närheten av Karlshamn, Bromölla, Kristianstad, Ronneby och Sölvesborg men med tanke på att vi erbjuder samtalsterapi online vänder vi oss till hela Sverige samt dig som möjligtvis befinner dig utomlands.

Vi på terapi-online har sett goda resultat av individanpassad nätterapi och erbjuder därför denna form av terapi på internet med framgång. Hos terapi-online kan Du få terapi och personlig coaching på nätet med hjälp av videosamtal, telefonsamtal eller chatt-samtal via Skype.

Fördelar med onlineterapi

  • Nätterapi ger dig/er snabb behandling med Terapeut istället för att hamna på en väntelista. Vilket alltid är viktigt men kanske särskilt vid tillfällig kris.
  • Ditt/ert val av Terapeut är inte begränsat till ditt geografiska område och Du/Ni som bor på en liten ort där tillräcklig sekretess är svår att uppnå har möjlighet att få vara anonym ändå.
  • Du som redan går i terapi men reser bort en tid kan upprätthålla en behandling med internetterapi på svenska.
  • Med internetterapi får Du/Ni behandling i ditt hem och du/ni slipper lägga tid på resor och leta parkering.

När är terapi på nätet lämpligt?

Terapi på nätet har i många fall samma effekt som när terapin sker på en psykologmottagning. Online-terapi lämpar sig för parterapi och för dig som är i behov av terapi eller psykologisk konsultation och som inte har allvarlig problematik exempelvis rörande självskadebeteende, självmordstankar, psykos eller fysisk misshandel. I dessa fall är traditionell psykoterapi på en mottagning en bättre lösning.
Internetterapi är lösningen för dig som vistas i ett annat land och som vill ha samtalsterapi eller psykologisk konsultation på svenska.
Terapi-online gör det möjligt med en regelbunden terapeutisk kontakt även för dig som ofta är bortrest.
Nätterapi är ovärderligt för dig som har svårt att ta dig till en psykologmottagning av olika skäl.

Boka tid

Terapi-Onlines integritetspolicy