Om Magdalena Lock

Terapeut Magdalena Lock, är utbildad som familj och systemterapeut på Ernsta Sköndal Högskola. Kuratorsutbildning från SJCC, San Jose, CA, U.S.A. Jobbar med terapi samt coaching genom individuella och parsamtal. Beteendevetare fil.kand socialantropologi Linköpings Universitet. Familj och relationsorienterad behandlingsterapeut med inriktning mot språksystemiska och narrativa traditioner. Arbetar med anknytningsteorin som bas samt utifrån ett livsexistentiellt perspektiv.

Verksam i Karlshamn, Blekinge, samt Kristianstad, Skåne.

Magdalena Lock