Känslor

”Känslor visar oss vilken riktning vi har och var vi befinner oss. Känslor som svartsjuka, aggression, ilska, vrede är reaktioner på att man försvarar och håller fast vid vad man värdesätter, men att man upplever en risk att förlora det värdefulla. Känslor av rädsla, fruktan och sorg innebär insikt om att man förlorat eller så gott som förlorat vad man värdesätter. Känslor av begär och hopp innebär att man lämnat förlusten bakom sig och strävar efter något nytt som man värdesätter. När man har tillgång till vad man värdesätter uttrycks det genom kärlek och glädje.

Det centrala är rörelsen och att inte fastna i egna föreställningar och illusioner, utan att med hjälp av ökad självkännedom lära sig förstå att känslor är signaler med betydelser. Det är ett misstag att stanna upp i själva upplevelsen av känslan och inte ta reda på vilket budskap den vill förmedla.” Dan Stiwne (Bara detta liv).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *