It is my house…

”Convince a man that he has only this life and he will do what most of us do about the houses we live in. They may not be the most desirable houses we can imagine, we may wish they were larger, more beautiful, newer, older – but we accept that this is the house we have to live in now, and we do our best to make it habitable. I am not a temporary tenant, a causal lodger in my present life. It is my house, and the only one I shall ever own. I have only this.”

Ur The Aristos av John Fowles

Känslor

”Känslor visar oss vilken riktning vi har och var vi befinner oss. Känslor som svartsjuka, aggression, ilska, vrede är reaktioner på att man försvarar och håller fast vid vad man värdesätter, men att man upplever en risk att förlora det värdefulla. Känslor av rädsla, fruktan och sorg innebär insikt om att man förlorat eller så gott som förlorat vad man värdesätter. Känslor av begär och hopp innebär att man lämnat förlusten bakom sig och strävar efter något nytt som man värdesätter. När man har tillgång till vad man värdesätter uttrycks det genom kärlek och glädje.

Det centrala är rörelsen och att inte fastna i egna föreställningar och illusioner, utan att med hjälp av ökad självkännedom lära sig förstå att känslor är signaler med betydelser. Det är ett misstag att stanna upp i själva upplevelsen av känslan och inte ta reda på vilket budskap den vill förmedla.” Dan Stiwne (Bara detta liv).

Where should we begin

Esther Perel är en terapeut som arbetar mycket med relationer. Hon har spelat in några sessioner (Where should we begin), med medgivande från deltagarna. Här finns länk till första avsnittet: